Reus

El PSC proposa rebaixar el cost de la inspecció tècnica d’edificis en casos de dificultat econòmica

  • Actualizado:
  • Creado:

Defensarem una moció al Ple per crear una borsa de professionals que facin els informes a cost reduït i per establir una línia de subvencions

Una segona moció proposa reactivar el programa ‘Bus a peu’ per fomentar la mobilitat sostenible i hàbits saludables entre la població escolar

 

Que l’Ajuntament de Reus, conjuntament amb els col·legis professionals, impulsi la creació d’una borsa de professionals que, a cost reduït, puguin realitzar els informes derivats de la Inspecció Tècnica d’edificis (ITE) en aquells casos acreditats de vulnerabilitat econòmica. I que estableixi una línia de subvencions per a la realització d’aquesta inspecció.

Aquests són els principals acords de la moció que el PSC defensarà al Ple d’aquest dilluns, tenint en compte que aquesta inspecció és obligatòria quan l’edifici té una antiguitat superior als 45 anys. En aquest sentit, el portaveu Andreu Martín explica que, segons dades del Pla Local d’Habitatge, un 40% dels habitatges existents a la ciutat es van construir entre els anys 60 i 70, en plena expansió urbanística i en un moment d’activitat constructiva intensa, predominant els edificis plurifamiliars. “Aquestes dades fan preveure que ja en aquest moment i durant els propers anys molts edificis hauran de passar l’ITE obligatòriament i cal que l’administració estigui al costat de moltes persones que tindran serioses dificultats per assumir-ne el cost”.

Martín ha alertat que l’Ajuntament no pot permetre que hi hagi propietaris que per les seva situació econòmica no puguin complir amb aquesta obligació, fet que comporta sancions econòmiques i pot dificultar la tramitació de negocis jurídics com la compravenda o obtenir una hipoteca. A més, l’ITE també és requisit obligatori per als edificis que, amb independència de la seva antiguitat, vulguin acollir-se a ajudes públiques per a la conservació, millora de l’accessibilitat i eficiència energètica. I en aquest sentit, ha posat de manifest que la rehabilitació és una eina clau per abordar les desigualtats socials i que “un manteniment deficient dels edificis es tradueix en un espai públic deteriorat, perjudicant la salut i la qualitat de vida del veïnat”.

La moció també demana que l’Ajuntament elabori un cens d’edificis obligats a la redacció de l’Informe de la Inspecció Tècnica (ITE) a la nostra ciutat i que no han complert encara amb aquesta obligació.

 

Reactivació del programa ‘Bus a Peu’

Una segona moció insta al govern municipal a reactivar el projecte ‘Bus a peu’ per fomentar la mobilitat sostenible i hàbits saludables entre la població escolar. Aquesta proposta sorgeix després que el Grup municipal socialista preguntés al Ple del maig dades sobre l’estat actual del projecte. La resposta del govern va ser que l’escola Montsant és la única que el presta en aquests moments.

El projecte es va iniciar el curs es va iniciar 2006-2007 amb l’objectiu de fomentar els desplaçaments a peu dels membres de la comunitat educativa, especialment de l’alumnat. Es tractava d’una col·laboració entre l’Ajuntament, les AMPA i les direccions dels centres interessats en posar en marxa el projecte, per crear itineraris segurs per al desplaçament dels nois i noies des les seves llars als centres i a l’inrevés. El projecte, que va sorgir després de la petició que van realitzar els nens i nenes del Consell d’Infants Ciutadans, va néixer amb l’objectiu d’implantar una xarxa d’itineraris segurs, determinant un recorregut urbà des de diferents punts de la ciutat fins als centres educatius.

Andreu Martín defensa la conveniència de reactivar el projecte “tenint en compte els problemes de mobilitat que actualment existeixen durant el curs a les hores d’entrada i sortida dels centres escolars i pel fet que cal fomentar una mobilitat més sostenible”.  El portaveu també argumenta que “la manca d’activitat física és la quarta causa de mort prematura a escala mundial i una de les principals causes d’obesitat infantil i que els itineraris escolars promouen l’activitat física diària dels nois i noies”.

Martín també destaca que la importància dels itineraris escolars rau, a més de millores en la mobilitat i salut, en la seguretat dels trajectes. “Hi ha molts pares i mares que renuncien a que els seus fills i filles vagin sols a l’escola per la perillositat del trajecte i, en aquest sentit, els camins a peu contribueixen a la tranquil·litat dels progenitors i fomenten l’autonomia dels escolars”.

Per tot això, la moció demana que es faci un estudi conjuntament amb la comunitat educativa per determinar nous itineraris segurs per arribar als diferents centres educatius de la ciutat i la seva implementació; que es defineixi un pla d’accions per fomentar l’adhesió dels centres educatius al programa “Bus a peu”; i un pla d’accions d’utilització dels itineraris entre l’alumnat.

 

Ficheros adjuntos: