Reus

Intervenció del portaveu Francesc Vallès al Ple de Pressupostos 2016

  • Actualitzat:
  • Creat:

Ajuntament de Reus, 15-2-16

Avui s’aprovaran els pressupostos per al 2016. Ho faran tard, pràcticament amb 2 mesos de dilació respecte a la data prevista oficialment i amb pocs suports. Els primers pressupostos d’aquest mandat s’aprovaran només amb 11 vots dels 27 membres que té aquest consistori. És a dir, amb menys vots a favor que la suma dels vots en contra i les abstencions. És veritat que avui es produiran algunes abstencions determinants que tenen per objectiu permetre l’aprovació d’aquests pressupostos. Res a dir, aquí cadascú és responsable dels seus actes i de les conseqüències dels seus vots.

Però el nostre vot és un NO conscient. Un No conscient, conseqüent i coherent. Amb tot el què hem vingut mantenint, amb els nostres principis i amb la nostra visió de ciutat. I que ningú es confongui. El debat d’avui no és un debat sobre el sentit de ciutat ni de responsabilitats mal enteses. El debat d’avui és un debat de prioritats. De prioritats polítiques i de projecte de ciutat i, en conseqüència, s’han de respectar totes. El govern és ben lliure de fer el que li sembli. O el que pugui. De fet, té l’obligació i el deure de presentar uns pressupostos. Però el que no pot és confondre govern amb oposició. No pot intentar mimetitzar-los, ni pot pretendre anul·lar la tasca de l’oposició apel·lant a un sentit de ciutat que, curiosament sempre ha de ser coincident amb la posició del partit del govern. Per què quan vostès parlen de sentit de ciutat sempre ha de coincidir amb el seu? Vostès no poden confondre la seva visió de la ciutat amb l’interès de la ciutat. Primer, perquè seria massa agosarat per part seva, i segon, perquè vostès són un govern en minoria de només 9 regidors de 27.  La seva visió de Reus és molt lluny del què pensa la majoria de reusencs i molt lluny de la nostra manera d’entendre-la. Els seus pressupostos ni ens agraden ni ens convencen.

Jo els agraeixo l’atenció que han tingut amb els partits de l’oposició per tal d’anar explicant les dades i les xifres que contenien els seus avantprojectes successius de pressupostos. És obvi que no tenien més remei que fer-ho. Estan en minoria i necessiten suports. És evident que quan han tingut els vots en el mandat passat no han tingut aquesta sensibilitat. Però el que no poden fer mai és confondre la seva voluntat d’aproximació amb una adhesió incondicional. Ens han ensenyat els números. Molt bé. Tard, però ho han fet. Però el que no poden pretendre és que el fet de mostrar els comptes impliqui necessàriament un aval, perquè per molt que es vegin els números, aquest no tenen perquè compartir-se. Més aviat al contrari, com més els analitzem més ens hem refermat en la nostra posició i, per tant, menys els compartim. Jo els valoro el seu esforç d’aproximació. Però de la mateix manera vostès han de respectar que nosaltres no compartim les seves prioritats de despesa. I ho han d’entendre. Entendre i respectar democràticament, perquè cadascú té el seu rol democràticament establert. La responsabilitat rau en la coherència. En la coherència i en la conseqüència. I la nostra responsabilitat ens obliga a dir als reusencs que hi ha una altra manera de fer les coses. Volem dir als reusencs que les coses es poden fer de forma diferent a la manera en la que vostès ho fan. I tenen dret a saber-ho!   

El nostre NO no és un vot de bloqueig. No pretenem obstaculitzar la ciutat. Tot el contrari. El nostre NO és conscient, és propositiu i és alternatiu. Alternatiu en termes de proposta a la seva manera de fer i de ser.

Nosaltres votarem que NO en primer lloc perquè aquest és un debat fals. Vostès avui, amb aquests pressupostos ens fan centrar l’atenció en les despeses. És a dir, fan que ens fixem només com pretenen gastar els diners durant el que resta d’aquest any. I aquest és un debat condicionat. Parcial i esbiaixat. Perquè avui vostès ens presenten uns números que es basen en uns determinats ingressos. Principalment, els impostos que vostès recapten. I aquests ingressos són el fruit de les ordenances fiscals. Uns ordenances que vostès han decidit prorrogar, conscientment, i als quals vostès no ens han deixat participar. Abans parlaven de voluntat de pacte i acord. Però el que tenien sobre la taula fa tres mesos era una voluntat sincera i honesta d’acord en la modificació de les ordenances fiscals. Va ser una oferiment públic, que es va acabar reduint a 3 propostes concretes, compensades en altes i baixes, que vostès no van voler ni escoltar i, per tant, van decidir unilateralment els ingressos en els quals es basen els pressupostos que vostès ens porten avui aquí. I clar, això és fer trampa. Perquè vostès, primer condicionen els ingressos, prorrogant les ordenances fiscals i després diuen que volen pactar les despeses. El debat d’ordenances ha d’anar molt vinculat en el temps al de pressupostos perquè un és conseqüència de l’altre. I vostès l’han distanciat més de tres mesos. A banda que amb la decisió de prorrogar les ordenances fiscals, vostès en prorroguen també les conseqüències que aquest fet comporta: que Reus tingui una de les pressions fiscals més altes de Catalunya, és a dir, que es mantingui el seu acord amb el PP d’apujar els impostos a Reus i mantenir la ciutat com una de les que tenen els impostos més alts de tot el país. No només això, sinó que amb tot aquest ball de calendaris, encara no ens han dit quines seran les bases per a les subvencions a les quals es poden acollir els reusencs, i a hores d’ara no sabem ni quan s’aprovaran. Nosaltres vam fer una proposta de tramitar-ho conjuntament i fer un esforç de publicitat i difusió pel quals els reusencs poguessin saber a quins subvencions d’impostos tenien dret. Nosaltres ho haguéssim fet diferent. Però el més gros és que vostès, després d’aquesta proposta que vàrem fer l’any passat, es van comprometre a fer-ho. I no ho han fet. Per tant. Una altra promesa incomplerta.

Tot això depenia de vostès. Acceptar propostes per modificar les ordenances fiscals. Ens fan parlar de despeses quan no ens van deixar parlar ni votar els ingressos, retirant de l’ordre del dia del Ple el punt de les ordenances fiscals. Parlar d’acord i de consens és posar tot el paquet damunt la taula. Ingressos i despeses. Perquè a banda que per decisió seva Reus és una de les ciutats amb els impostos més alts de tot Catalunya, han mantingut en aquests pressupostos el descompte del 4% per pagament anticipat de tributs. I a hores d’ara ja sabem que aquest any, la suma del descompte que vostès han fet als reusencs més rics, aquells que poden pagar tots els impostos a Reus de cop al mes de gener, suma un total de 400.000 euros. Un regal fiscal als més rics de la ciutat que vostès han decidit mantenir. Ara entenem perquè no van voler parlar de les ordenances fiscals. És evident que vostès han renunciat a 400.000 euros de les persones més adinerades de la ciutat. I això és política. Vostès vetllen pels interessos d’uns quants i nosaltres pels de la majoria. Aquest és un mal negoci, perquè avui vostès ens demanen que el Ple voti a favor d’una operació de crèdit de quasi 3 milions d’euros que podria haver estat molt menor. O la inversa, que demanar diners al banc surt molt més barat que el que vostès deixen d’ingressar amb un regal d’aquesta magnitud. De fet, aquest recurs hauria de ser desaconsellat, com ja va admetre l’interventor en una comissió informativa. 400.000 euros menys per polítiques socials, per dinamització econòmica, per rellançar la ciutat.

En segon lloc nosaltres votarem que NO perquè en aquests pressupostos es consolida una reducció progressiva del pressupost municipal, any rere any, que va en paral·lel a la pèrdua de pes socioeconòmic de la ciutat. És el fet més evident que a vostès la cosa pública no els interessa. Empetiteixen en pressupost i per tant les possibilitats d’actuació pública en un moment de necessitat social i de rellançament econòmic. Per tant, és un pressupost que demostra una preocupant manca d’ambició de ciutat. Creiem que els reusencs mereixen molt més.

En tercer lloc votarem que NO perquè vostès inclouen en aquests pressupostos una operació d’endeutament de quasi 3 milions. Vostès ens demanen els vots per demanar un crèdit de 2,6 milions d’euros per fer inversions. Però és clar, ara que ens havíem imbuït d’austeritat monàstica, ara que quasi havien convençut tothom que això d’endeutar-se és dolent, que no s’ha de fer. Ara, a la primera de canvi, la primera vegada que compleixen amb les ratios del pla d’endeutament, el primer que fan és anar corrents a demanar un crèdit al banc. I ho fan sense dir-nos per què. I és clar, això va al revés. Primer es diu el què es vol fer. Primer es fa una planificació plurianual en matèria d’inversions i un cop sabem què volem fer mirem com ho financem. Però vostès han fet tot a l’inrevés. A aquest govern li falta la mínima planificació estratègica. Encara no tenim un Pla d’Acció Municipal. Gairebé 5 anys després des que vostès varen arribar al govern, perquè ja fa quasi 5 anys d’això. Vostès encara no han definit la mínima plasmació necessària del programa d’inversions del govern ni dels seus objectius bàsics en matèria d’inversions. I això es fa a principis de mandat. Ja no d’aquest, sinó de l’anterior. Nosaltres sempre ens hem negat a anar finançant sense criteri ni polítiques clares inversions aïllades a la ciutat (a més això ho fan quan acaben de renunciar als diners del pla de barris per condicionar els barris Sol i vista i Immaculada). Tot això s’ha de pensar. I si es pot, pactar. El que no pot ser és que ara demanin suport per demanar un crèdit de 3 d’euros i llavors ja l’anirem omplint, o repartint entre els partits que hi donin suport. Perquè això no són uns pressupostos d’inversions. Això són uns pressupostos per anar passant. A vostès no els interessa la inversió productiva. La inversió productiva és la que es planifica. És la inversió que serveix per atraure empreses, la que genera llocs de treball, la que atrau talent. A vostès només els interessa gastar. Gastar sense planificar. I clar, demanar 3M d’euros per gastar, sense planificació estratègica, que és el que li convé, doncs ens sembla que no. I tot sigui dit, vostès poden demanar un préstec perquè compleixen amb determinats paràmetres i això només ha esta possible per dos motius: perquè s’ha cobrat el cànon de Metrovacesa, la que vostès van combatre fins a l’extenuació i perquè s‘ha fet una reestructuració de l’entramat empresarial de Reus, de forma que coses que computaven com a deute, ara ja no ho fan. Aquesta és la realitat. Però no han fet res ni cap acció pública ni coneguda per tal que la Generalitat pagui el deute de desenes de milions d’euros que té amb Reus ni per atraure inversions d’altres administracions. I aquí també s’ha de treballar. L’alcalde ha estat diputat molts anys però no hem vist que hagi aconseguit cap cèntim d’euro per aquesta ciutat.

Votarem que NO perquè aquests són uns pressupostos sense ànima. Sense sensibilitat social, sense estímuls al creixement, a l’emprenedoria i a l’ocupació. I aquest és un dels principals arguments pels quals nosaltres no els podem compartir. El que vostès ens han portat avui aquí és més un document de caràcter tècnic-comptable que pretén garantir el compliment de la legalitat, però sense cap tipus d’accent ni sensibilitat social.

Mirin, a Reus hi ha ara mateix prop de 9.300 aturats. Exactament la mateixa dada que el juliol del 2011, quan vostè va començar a exercir d’alcalde. Unes xifres molt elevades que encara ho són més si es té en compte que només en el 2015 la ciutat ha perdut 1768 habitants. Un 40% d’aquests ja han deixat de percebre qualsevol tipus de prestació per desocupació i si hi afegim que una tercera part dels treballadors està cobrant menys de 650 euros al mes, la situació és dramàtica. I això és Reus.

La gent marxa de Reus perquè no hi troba oportunitats. I això ens hauria de fer pensar a tots l’hora de prendre decisions.

Molts d’aquests reusencs tenen una dificultat alarmant per accedir a les ajudes socials. El darrer informe de la Creu Roja, de la setmana passada, ens alerta que la meitat dels usuaris que atén a Catalunya són catalans, autòctons, del país. I vostès saben perfectament que aquest requisit de 2 anys d’empadronament mínim per rebre ajuts socials a Reus és discriminatori i està perjudicant molta gent. Amb les seves pròpies dades oficials ja saben que estan impedient a moltíssima gent rebre ajuts públics. Gent vinguda de fora i gent del país. I no parlo només de les beques menjador per a llars d’infants. Perquè aquesta ja és una exigència que els ha fet el Síndic de Greuges a instàncies del PSC, que vostès van contestar i que van comprometre’s a implementar pel curs 2016-2017. Per tant, això, tal i com ens va respondre el Síndic en una carta enviada el mes de desembre, vostès ja havien d’haver contemplat en aquests pressupostos. I si no ho han fet en el seu projecte inicial, estaven enganyant molta gent, fins i tot el propi Síndic del nostre país. Crear estructures d’Estat vol dir prendre’s seriosament les que ja tenim i respectar-les. Dir això, nosaltres volem la supressió total i global dels dos anys d’empadronament. Benvinguda sigui l’acció del Síndic de greuges que els ha fet rectificar, però no ens conformem amb això.

Aquests no són uns pressupostos per fer front a aquestes necessitats ni per revertir la situació. Mirin, de les dades que vostès mateixos han lliurat al ministeri d’hisenda, les seves eh? Es desprèn que de les 23 ciutats de més de 50.000 habitants de Catalunya, Reus està en la posició 22 en actuacions de protecció i promoció social.

I està en la posició 16a en prestació de serveis públics bàsics. És a dir, de la meitat cap a baix. Vostès poden dir el que vulguin, però les dades s’han d’interpretar sempre en comparació amb altres i amb actituds similars i el cert és que amb ciutats de població similar vostès dediquen menys recursos a polítiques socials que la resta, concretament el 22 de 23 i el 16 de 23. De la meitat cap avall i fins la cua. Aquesta és la realitat. I els reusencs ho han de saber. I diuen que pugen les polítiques socials, però ho fan agafant-se a una partida de 350.000 euros addicionals de la Generalitat de Catalunya per beques menjador. I la nostra pregunta és: com poden incloure en aquests pressupostos per al 2016 una partida que ve de la Generalitat que, a hores d’ara encara no té pressupostos prorrogats? Això no és seriós.

Aquesta setmana hem conegut també que un 40% de les empreses han marxat dels polígons industrials de Reus. I ens hauríem de preguntar per què marxen, on van i què s’ha de fer perquè tornin. I no hi ha absolutament cap mesura en aquests pressupostos per provocar un canvi de comportament. Empreses que marxen dels polígons i comerços que tanquen, comerços tradicionals que ens poden fer perdre la singularitat de la marca comercial que ens identifica si no s’actua amb urgència.

Tenim un aeroport sense vols i una Fira cada vegada més deficitària. De fet en aquests pressupostos s’augmenta la quantitat que l’ajuntament li transfereix per tapar forats. I nosaltres creiem que el que s’ha de fer és precisament tot el contrari, buscar fórmules de dinamització, de partenariat que permetin exprémer-la i treure-n’hi el màxim rendiment, perquè sinó se l’endurà algú altre.

És evident que amb aquests pressupostos, els reusencs més vulnerables ho tindran més difícil. Per això creiem que cal incidir amb mesures d’estímul a l’economia, de foment de l’emprenedoria, per l’atracció de talent i valor afegit i no veiem que cap ni una d’aquestes mesures estigui reflectida en aquest pressupost. La situació és dolenta i no s’entreveu cap expectativa de canvi.

I en aquest context de dificultat econòmica i necessitat social, vostès mantenen uns sous per als regidors de govern totalment fora de lloc. No només en termes quantitatius, sous de 74 i 70.000 euros, sinó en termes de dedicació exclusiva. Nosaltres ja vam portar una esmena a inici de mandat per reduir un 15% els sous dels regidors que vostès van rebutjar. Però ara, sense encomanar-se a ningú decideixen incloure al govern als dos regidors d’ARA Reus amb una dedicació del 100%. Això implica un règim de dedicacions exclusives inèdit i inadmissible en la història d’aquesta ciutat. I a més ho fan quan l’Alcalde ha decidit anar-se’n al Senat uns quants dies a la setmana i la regidora de Salut i Serveis socials, al Parlament. Això implica no només que s’hagin de cobrir les seves absències físiques perquè vostès mateixos hagin decidit marxar amb un govern que només tenia 7 regidors, sinó que el pressupost hagi de preveure els seus sous de 74 i 75.000 euros per si en qualsevol moment dissolen les Corts i/o el Parlament (que ja sabem que com a molt tard serà d’aquí a 17 mesos). A més hem pogut veure també que els pressupostos s’han hagut de modificar per incloure dos sous addicionals al 75% a partir del mes vinent, el que ja avança el règim de dedicació de la imminent entrada dels regidors d’ERC. Això significa una massa salarial desorbitada que nosaltres no avalarem. Qui ho vulgui fer amb el seu vot, que ho faci. Nosaltres no. Sempre hem cregut que la política ha d’estar ben remunerada, però això ha d’anar en consonància amb la dedicació, el context i la conjuntura.

Nosaltres hem estat coherents i responsables amb la proposta de pacte de salut que els hem ofert. I en conseqüència els hem aprovat els nomenaments dels càrrecs que ens han proposat per als consells d’administració i, alhora, hem permès que s’aprovessin tots els diferents pressupostos de l’àmbit de salut. Això és un exemple de coherència i voluntat de treball conjunt i una cosa molt diferent és compartir l’estat d’ingressos i despeses que vostès porten en aquest pressupostos i això no ho podem fer.

Per tots aquests motius nosaltres no podem avalar ni avalarem aquests pressupostos. Perquè creiem que són uns pressupostos continuistes. Vam votar No l’any passat i no veiem que hagin canviat res. Són uns pressupostos del passat i no pel futur. Uns pressupostos que no són útils per gestionar el present i encarar el futur. Sense sensibilitat social, sense ànima cultural, sense estímuls pel creixement i sense planificació, amb molts diners per sous, per publicitat i per propaganda i molts pocs diners per la dinamització. En definitiva, són uns pressupostos de subsistència d’un govern sense ambició.

Francesc Vallès, portaveu del G.M. del PSC a l’Ajuntament de Reus

Reus, 15 de febrer de 2016

 

Adjuntem enllaç amb el vídeo de la rèlica del portveu al regidor d'Hisenda.