Reus

'El temps de les dones, progrés sense retrocés'

  • Actualitzat:
  • Creat:

La reivindicació del 8 de març, a la Junta de Portaveus

Amb motiu del 8 de març, dia internacional de la dona, el PSC proposa a la Junta de Portaveus l’aprovació d’una moció que reflecteix l’aposta ferma de tots els grups amb representació al Ple per la defensa dels drets, la llibertat i la seguretat de les dones.

La moció proposa el suport a la convocatòria de vaga i aturades en la jornada de 8 de març i animar els treballadors i treballadores a sumar-s’hi, com una mesura de conscienciació i reivindicació. I el compromís de treballar per al progrés de la societat cap a la igualtat de gènere, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones. També proposa l'elaboració d'un Pla d'igualtat específic per als treballadors i treballadores de l'Ajuntament, amb mesures per eliminar qualsevol discriminació gènere i contemplar mesures que podrien ser considerades per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral.

En darrer terme, proposa sol·licitar als grups parlamentaris del Congrés l'aprovació d'una Llei d’Igualtat Laboral.

 

 

MOCIÓ

EL TEMPS DE LES DONES, PROGRÉS SENSE RETROCÉS

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el dia internacional de les Dones, el 8 de març, els grups municipals de l’Ajuntament de Reus apostem fermament per la defensa dels drets, la llibertat i la seguretat de les dones.

Sabem que les polítiques públiques d'igualtat són l'instrument per millorar, no només la vida de les dones, sinó de tots els ciutadans. Perquè quan avencen les dones, la societat i la democràcia avança.

Estem compromesos amb el canvi social que impulsa el feminisme. No hi pot haver cap transformació real si no es compta de manera essencial amb dones, amb la seva participació i contribució.

El 8 de març, 2018 va ser una fita històrica per al nostre país. Les dones, acompanyades de molts homes, van alçar la seva veu contra el masclisme imperant. Van demostrar la seva força, sense possibilitat de marxa enrere.

Des del passat mes de juny, tenim un govern que posa la igualtat com un tema transversal en l'agenda política, recollint aquell esperit del 8M. Un govern que defensa, consolidant els progressos realitzats contra les posicions polítiques que pretenen eliminar-los. I es reafirma en la necessitat de seguir desenvolupant polítiques feministes des de tots els Ministeris, perquè les dones estan discriminades en tots els àmbits.

Entre ells, és el laboral on es produeixen les majors desigualtats que viuen les dones. Sense independència econòmica, no hi ha llibertat possible. Per lluitar contra la bretxa salarial, la precarietat i la discriminació en l'accés a l'ocupació i promoció professional, el Govern ha impulsat una proposició de Llei d'igualtat laboral del PSOE, que contribuirà a eradicar-les.

En la desigualtat entre els sexes hi ha l'arrel de la violència de gènere que ha cobrat la vida de 984 dones des de 2003, quan es comencen a comptabilitzar els assassinats masclistes al nostre país. Per acabar amb aquesta violència són necessaris instruments específics, com la Llei de violència de gènere, que va ser pionera a Europa. Tractant de confondre-la amb la domèstica és tornar-la a l'espai privat, invisibilitzant el caràcter masclista, en comptes de considerar la protecció de les dones i els seus fills una qüestió de tota la societat. Per al Govern, la violència de gènere és el principal problema al nostre país. Per tant, l'aplicació del Pacte contra la violència de gènere ha estat una prioritat, que es va reflectir en el Reial decret de mesures urgents, aprovat el 3 d'agost, que inclou millores significatives pel que fa a la situació de les víctimes i els seus fills i filles.

Dones pateixen altres violències pel fet de ser dones, com la sexual, la tipificació de la qual en la normativa espanyola està revisant el Ministeri de Justícia, amb l'objectiu d'establir sense embuts que "si una dona no diu sí, tota la resta és no". A més, s'ha promogut una llei per a la formació en perspectiva de gènere dels operadors jurídics.

La prostitució i l'explotació sexual són també violència masclista, que mercantilitza les dones. Al nostre país, les xifres són terribles. El Govern, lluny de ser indiferent, treballa en una llei que la abordi de manera integral, seguint el model abolicionista de països com Suècia.

Les dones han de triar lliurement la seva maternitat, per això no permetrem que posi en perill el dret a l'avortament. I, per tant, el Govern ha tornat a totes les dones l’accés a la reproducció assistida sense importar la seva orientació sexual o estat civil.

Rebutgem la gestació per substitució, eufemisme de ventres de lloguer, perquè atempta contra els drets de les dones, especialment de les més vulnerables, mercantilitzant els seus cossos i les seves funcions reproductives. El govern perseguirà les agències que ofereixen cada any aquesta a centenars de famílies espanyoles sabent que està prohibida al nostre país.

El progrés cap a la igualtat és una responsabilitat que ens crida individualment i com a societat. I que també obliga totes les administracions, des de l’estatal fins a la local. Una de les primeres mesures preses pel Govern va ser precisament tornar les competències en matèria d'igualtat als ajuntaments, que són els més propers a la ciutadania. I duplicar el seu pressupost vinculat al Pacte d’Estat.

Donem suport a la iniciativa de vaga i aturades proposades pel moviment feminista i els dos sindicats majoritaris (UGT i CCOO) per al 8 de març i insta a altres grups municipals i als treballadors i treballadores a sumar-se a aquesta mesura de conscienciació i reivindicació davant la situació de desigualtat que viuen les dones en aquest país.

Perquè tot i els èxits, encara persisteixen discriminacions que impedeixen a les dones participar en igualtat de condicions en tots els àmbits de la societat, els grups municipals de l'Ajuntament de Reus proposem l’adopció dels següents acords:

 

 ACORDS:

1. Tots els grups municipals ens sumem a la iniciativa del moviment feminista i els sindicats majoritaris (UGT i CCOO) de convocatòria de vaga i aturades en la jornada de 8 de març i animar els treballadors i treballadores a sumar-s’hi, com una mesura de conscienciació i reivindicació sobre la necessitat que les dones, com les correspon, participin en igualtat de tots els espais de la societat.

2. El ple de l'Ajuntament de Reus sol·licita als grups parlamentaris representats al Congrés dels diputats l'aprovació d'una Llei d’Igualtat Laboral, així com donar trasllat d'aquest acord als grups parlamentaris del Congrés.

3. Tots els grups municipals ens comprometem a treballar per al progrés de la societat cap a la igualtat de gènere, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones.

4. Tots els grups municipals instem a l'elaboració i presentació per a la seva aprovació d'un Pla d'igualtat específic per als treballadors i treballadores de l'Ajuntament, on hi figurin les diverses mesures a adoptar per eliminar qualsevol discriminació gènere i contemplar mesures que podrien ser considerades per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral.