Reus

El PSC reclama la remodelació de l'estació d'autobusos

  • Actualitzat:
  • Creat:

El grup municipal debatrà una proposta de resolució al Ple d'aquest dilluns, instant a la generalitat a dur a terme el projecte

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC) A L’AJUNTAMENT DE REUS AL PLE MUNICIPAL DEL 9 DE JULIOL DE 2018 REFERENT A LA REHABILITACIÓ DE L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pel grup municipal socialista el novembre de 2016, que instava la Generalitat a remodelar l’estació d’autobusos.

Passats gairebé dos anys, l’equipament continua igual, mentre s’han anunciat projectes de millora a estacions com les de Lleida, La Seu d’Urgell, Sabadell, Tortosa, Amposta, Olot, o Blanes i s’ha inaugurat una nova estació a Girona.

Reus no es pot quedar al marge. La nostra estació d’autobusos de Reus mobilitza cada any un volum important d’usuaris en tant que hi conflueixen línies que realitzen desplaçaments cap a les principals poblacions del Camp de Tarragona i cap a Barcelona. A més, per la seva ubicació, és una porta d’entrada a la ciutat i és la primera imatge de Reus que reben molts passatgers que ens visiten per primera vegada, especialment turistes procedents de la Costa Daurada.

Les actuals instal·lacions necessiten una remodelació per dotar la ciutat d’un equipament de qualitat que permeti garantir un bon nivell de servei als viatgers. Cal que el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, responsable de la gestió de l’estació, actuï per tal de poder millorar la qualitat del servei i la comoditat dels usuaris respecte a l’accessibilitat, el sistema d’informació d’horaris i itineraris, i el confort dels viatgers en els temps d’espera. Es tracta d’obtenir unes condicions i de posar al dia unes instal·lacions que transmetin la imatge que Reus es mereix com a ciutat turística, cultural, universitària, comercial i prestadora de serveis a tota la comarca.

És necessària una millora integral de l’equipament, que trenqui amb l’actual imatge d’una estació envellida, obsoleta, poc funcional i mancada dels serveis que necessiten i reclamen els usuaris. Cal tenir en compte que aquesta zona té pendents millores com són la connectivitat en bicicleta, la remodelació del Mercat del Carrilet o la construcció del baixador de Bellisens, que requerirà una adequació de la mobilitat de passatgers entre aquest baixador i l’estació d’autobusos, amb un augment d’usuaris.

Hi ha motius suficients i raonables perquè la Generalitat dugui a terme urgentment la profunda reforma de les instal·lacions que ja fa anys que necessita.

I per això, cal també, una aposta del govern municipal per defensar amb fermesa els interessos de la ciutat i, en aquest cas, amb insistència, la remodelació de l’estació, tal com han fet els ajuntaments citats anteriorment, aconseguint les millores reivindicades.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal del PSC proposa l’adopció dels següents

 

ACORDS

1.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a redactar i executar, en coordinació amb els serveis tècnics de l'Ajuntament i amb caràcter urgent, un projecte de remodelació de l’estació d’autobusos per modernitzar les seves instal·lacions i millorar la qualitat del servei als usuaris.

2.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya.

 

Reus, a 4 de juliol de 2018