Reus

Andreu Martín: “El toc de queda evidencia que l’atenció a les persones sense llar no funciona"

  • Actualitzat:
  • Creat:

El grup municipal proposa al Ple un pla d’urgència per donar resposta a les persones que viuen al ras

Una segona moció del PSC aporta mesures per a l’eliminació de la violència envers les dones

 

Que l’Ajuntament posi en marxa un pla d’urgència per atendre les persones sense llar, assegurant el seu bon confinament quan sigui necessari. Aquest és l’objectiu de la primera moció que el grup municipal del PSC defensarà al Ple d’aquest divendres. Aquest pla ha d’incloure, d’una banda, un reforç dels equips de carrer, dotant-los tant d’acompanyament social com sanitari que permeti fer efectiva la detecció proactiva de casos i una oferta d’espais on sigui possible respectar el toc de queda. I de l’altra, ha de preveure els mecanismes necessaris perquè aquestes persones puguin accedir a tota la informació i serveis municipals de manera efectiva.

La moció també proposa fer una valoració del nombre de famílies que poden estar en risc de perdre el seu habitatge i de les que viuen en infrahabitatge i planificar les actuacions necessàries per atendre aquestes situacions. En darrer terme, instar a la Generalitat a reactivar la política de sensellarisme a tota Catalunya.

El portaveu Andreu Martín remarca que la crisi derivada de la pandèmia està fent créixer la vulnerabilitat social i, en especial, la problemàtica de les persones sensellar, que dormen en algun infrahabitatge, i les persones sensesostre, que dormen al ras, una situació àmplia i molt preocupant i que “des del món municipal, sovint, no es dediquen recursos suficients per atendre aquesta emergència”.

En aquests moments hi ha 57 persones compatibilitzades per l’Ajuntament que lluiten contra el virus des del carrer, algunes de les quals passen la nit al ras. Martín posa de manifest que “la situació fa preveure que moltes altres s’hi puguin veure abocades a causa d’aquesta crisi, per la pèrdua del seu habitatge habitual si la situació econòmica de manca d’habitatge es perllonga”.

Pel portaveu, el toc de queda fa encara més evident la vulnerabilitat de les persones que no tenen una llar on confinar-se i demostra deficiències pel que fa a l’atenció social en l’àmbit de les persones sense llar que dormen al carrer i la manca d’un sostre fa impossible qualsevol confinament. Per la qual cosa “es fa evident la necessitat de posar en marxa dispositius especials per combatre la situació” i l’Ajuntament ha de poder donar resposta a totes les persones que viuen al ras, que en aquests moments no arriba i, cal que disposi d’una estratègia que ho faci possible”, ha reblat.

 

Violència zero envers les dones

La segona moció que el PSC defensarà al Ple d’aquest divendres aporta un seguit de mesures per a l’eliminació de la violència envers les dones.

La moció demana el compromís de l’ Ajuntament amb les polítiques feministes, els drets de les dones i l'erradicació de qualsevol mena de violència contra les dones; reforçar les mesures de la Llei Integral contra la Violència de Gènere de 28 i del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere; i promoure accions de prevenció, sensibilització, difusió, sobre la Violència de Gènere en dones majors de 65 anys .

També proposa sumar-se a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic per lluitar amb eficiència contra el tràfic de nenes i dones per a l'explotació sexual; intensificar i adaptar tots els recursos dels quals disposa l'Ajuntament relacionats amb l'atenció a víctimes de violència masclista durant la pandèmia; i combatre els posicionaments polítics que propugnin la negació de l'existència de la violència masclista o rebutgin la validesa de les polítiques públiques enfocades a la seva total erradicació.

En darrer terme, insta a la Generalitat a fomentar la coeducació al llarg de la vida per a construir una ciutadania plena, ser un govern exemplar en la lluita contra la violència masclista, garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial, promoure la corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat i lluitar contra el tràfic de dones i nenes amb finalitat d'explotació sexual i perseguir el proxenetisme.

Preveient el risc existent que el confinament dificultés l’accés al servei d’atenció a la víctima i que la convivència obligatòria sumada a l’angoixa de la situació intensifiqués les situacions de violència, el grup municipal del PSC va demanar informació al departament de Benestar social de l’Ajuntament el mes de setembre, coincidint amb l’inici del curs polític. D’aquesta es desprèn que des del 16 de març fins al 31 d’agost es van produir 170 denuncies per violència davant dels Mossos d’esquadra i/o Guàrdia Urbana. D’aquestes 67 eren noves. En aquest mateix període es van haver de fer 1.660 atencions per part dels professionals municipals de Serveis Socials.

“En aquest context de gravetat, reivindiquem les polítiques feministes com l'eina més útil per fer front a una situació insostenible. Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre que la meitat de la població pateixi violència”, ha conclòs Andreu Martín.

 

 

Adjuntem els text íntegre de els mocions.

 

Fitxers adjunts: